Ungdom mot EU er strålende fornøyd når vi i dag feirer vi 10 år med nei-flertall på meningsmålingene. Sentios siste måling viser sju av ti er mot norsk EU-medlemskap. Folkets motstand mot et EU er en tillitserklæring til lokaldemokratiet og viser at det norske folk ikke er interessert i å la byråkrater i EU bestemme hvordan politikken skal føres i Norge.

- For ungdom er det viktig å bli hørt. Ungdom i Norge er en særstilling. Vi kan påvirke politikken som føres lokalt og nasjonalt, ungdom i EU har ikke denne muligheten. EU overstyrer vedtatt politikk i sine medlemsland, men det som kanskje funker i Paris, funker ikke alltid i Kirkenes. Utenfor EU har Norge en unik mulighet til å føre egen politikk. Vi kan bestemme vår egen landbrukspolitikk, opprettholde et trygt arbeidsliv, føre en bærekraftig fiskeripolitikk og i teorien sette egene ambisiøse miljømål. Og ungdom kan være med å sette dette på dagsorden!, sier Åsa Kjerstine Kjølberg Moen,

F.v. Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, Kathrine Kleveland, Vigdis Hobøl og Maren Holthe Hedne.

Flere nyheter fra arkivet: