Ja til folkestyre, miljø og solidaritet - Nei til EU!

Ungdom mot EUs hovudargument mot EU er

  • Folkestyre
  • Miljø
  • Solidaritet


Vi ønsker en verden, et Europa og et Norge preget av et levende folkestyre, solidaritet med de svakeste og solidaritet framtidige generasjoner gjennom en god miljøpolitikk. For oss er EU uforenelig med disse målene. I kampen for folkestyre, miljø og solidaritet er aktive småstater samlet i FN den eneste løsningen.

Ja til folkestyre

Beslutninger bør tas nærmest mulig dem de gjelder. Dersom Norge blir medlem av EU overtar EU styringa over en rekke politikkområder som Norge i dag styrer selv.

EU lider av et enormt demokratisk underskudd, og det er svært vanskelig for vanlige folk å påvirke beslutningene.

Les mer om EU og folkestyre

Ja til solidaritet

EUs felles handelspolitikk skader de fattige landa, og hindrer utvikling. Utenfor EU har Norge frihet til å alliere seg med fattige land og føre en mer solidarisk politikk – dersom vi vil.

EU som system bygger på de fire friheter og begrenser arbeidstakernes rettigheter. Dersom Norge blir med i EU må vi innføre euro som valuta, noe som gjør det vanskeligere å bekjempe arbeidsledigheten og å ta vare på velferdsstaten.

Les mer om EU og Internasjonal solidaritet eller om EU og velferdsstaten

Ja til miljø

EU som system bygger på økonomisk vekst gjennom frihandel. Dette fører til mer forbruk, mer transport og mer forurensing. EUs landbrukspolitikk og fiskeripolitikk har dessuten svært negative virkinger for miljøet og det biologiske mangfoldet.

At Norge står utenfor EU er slett ikke noen garanti for at vi fører en mer miljøvennlig politikk, men det gir oss større handlefrihet til å gjøre det. Blant annet spiller Norge ofte en viktig rolle i internasjonale miljøforhandlinger om klima. Som EU-medlem ville vi vært bundet opp av EUs felles politikk i disse organa.

Les mer om EU og miljø

Del med andre: