Kildebanken

Dette er en presentasjon av ulike kilder til mer kunnskap om EU.

Her vil du finne oversikt over ei lang liste nettsider, bøker og rapporter om EU og EU-relaterte spørsmål. Kildene omhandler mange ulike tema, og krever varierende grad av bakgrunnskunnskap. Her finner du alt fra korte hefter til lengre engelske fagartikler. Du finner også kilder med ulike tilnærming til EU-spørsmålet. vi presenterer både ja-materiale, nei-.materiele og relativt balanserte kilder.

Dersom du har forslag til kilder vi bør presentere, si fra.

EU-debatten

Et nytt nei - Kjerneargumentasjon for hjerter og hjerner
Ti Teser om EU - Det nye testamentet for ja-folket
Eitt år etterpå - Etterpåklokskap og hovering over skremselspropagandaen i kampens hete
Hvorfor nei? - 42 poengterte, korte neitekstar med innsikt frå mange samfunnsvitskapar
www.jasiden.no - Menighetsblad på nett

EØS og EU-tilpassing

Alternativ til EØS - Om problema med EØS - og alternativ
"Hva sier egentlig EØS om hjemfall? - Om EØS-avtalen artikkel 125" - Påverkar EØS heimfallsretten?
EØS og den lokale handlefriheten - Om EØS sine verknadar for lokaldemokratiet og distriktspolitikken
Får vi en framtid uten miljøgifter? - Om REACH, EU sitt kjemikaliedirektiv
Full gass frå EØS. Omstridte EØS-saker etter 1.1.2000 - Konkrete EØS-saker, både direktiv og ESA-inngrep
Har du spørsmål om EØS og norsk politikk? - ABC om EØS
Hefte om Sosial Dumping - Hva er sosial dumping?
Norge og EU: Medlemskap, EØS eller "sveitsisk løsning" - Om tre alternative tilhøve mellom Noreg og EU
Ut av EØS? Nei til EU's årbok 2002 - Grunnleggande innføring i kva EØS er, både strukturelt og politisk
Utenfor, annerledes og suveren? - Norge under EØS-avtalen: Om norsk EU-tilpassing

Om EU

ABC om EEC
Grunnloven er død – leve grunnloven?
The European Parlamentary Elections of June 2004: Still Second Order?
Vardøger 22 EF – Fra fellesmarked til forbundsstat? (II)
www.euabc.com
www.euobserver.com
www.nrk.no/eu

Del med andre: