Om Ungdom mot EU

Ungdom mot EU er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk ungdomsorganisasjon. Vi jobber mot norsk EU-medlemskap og snikinnmelding i EU. Ungdom mot EU driver folkeopplysning og aktiviserer ungdommer i kampen mot EU, og for å si opp EØS- og Schengen-avtalen. Vi støtter også annen EU-motstand basert på liknende verdigrunnlag. Vårt nei til EU er et:

* Ja til folkestyre!
* Ja til miljø!
* Ja til solidaritet!

Ungdom mot EU ble stiftet i 1991 og var en viktig del av nei-bevegelsen frem mot folkeavstemningen i 1994. Etter folkeavstemningen har vi fortsatt å jobbe mot snikinnmelding i EU. Vi setter fokus på avtaler og rettsakter fra EU som strider mot norske velgeres interesser. Vi kjemper for et demokratisk samfunn, derfor kjemper vi mot EU-medlemskap.

Vår oppbygning

Landsmøtet

Arrangeres en gang i året og er Ungdom mot EUs øverste organ. Her vedtas tre dokumenter som legegr rammene for alt arbeid i organisasjonen: Politisk plattform, Lovene og Arbeidsplanen. Dessuten velges også landsstyret og sentralstyret. Landsmøtet er den desidert viktigste begivenheten i løpet av året.

Landsstyret

Det høyeste organet mellom landsmøtene. Landsstyret har fem møter i løpet av året, hvor man fatter vedtak som sentralstyret og den daglige ledelsen er forpliktet til å følge. Sentralstyremedlemmene har tale- og forslagsrett, men bare leder, nestleder og generalsekretær har rett til å stemme. Landsstyret setter ned arbeidsutvalg som jobber med viktige saker gjennom året.

Sentralstyret

Leder arbeidet i organisasjonen på daglig basis. Her sitter leder, nestleder, generalsekretær og seks sentralstyremedlemmer som alle velges på landsmøtet. Sentralstyret står ansvarlig for den praktiske oppfølgingen og utførelsen av oppgaver i henhold til vedtak fattet på landsmøtet og i landsstyret.

Lokallag

Ungdom mot EU har lokallag rundt omkring i hele landet. Lokallagene driver nei-kampen lokalt ved blant annet å arrangere seminarer, foredrag, debatter, aksjoner og åpne møter. Å være med i et lokallag er både lærerikt, sosialt og gøy. Om det ikke finnes et lokallag der du bor, kan du gjerne starte et. Ta kontakt med oss på umeu@umeu.no eller 22173340 for mer informasjon!

Henvendelser om medlemskap kan rettes til medlem@umeu.no.

Del med andre: